VIŠEOSNI ADAPTER

VIŠEOSNI ADAPTERVA proizvodnje ARMAS je unikatno rešenje koje omogućava spoj dve cevi koje nisu saosne. Ovo je omogućeno u izuzetno velikom rasponu nesaosnosti, pri čemu se sa povećanjem nazivnog prečnika cevi i pokriveni raspon nesaosnosti povećava.

Dopunska pogodnost kada se VIŠEOSNI ADAPTERVA je mogućnost rešavanja nesaosnosti izuzetno velikog broja međusobnog položaja osa cevi koje se spajaju, čime se primena maksimalno pojednostavljuje i montaža ubrzava.

Za prečnike do DN300 omogućeno je pokrivanje nesaosnosti do 20 mm po strani, odnosno 40 mm ako se montaža vrši u paru. Za prečnike u opsegu DN350-DN600 ukupno pokrivanje nesaosnosti iznosi 60 mm, dok u opsegu DN700-DN1000 ukupno pokrivanje nesaosnosti iznosi 80 mm.

Kada se u kombinaciji primene VIŠEOSNI ADAPTERVA i PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ ili PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP dobija se sveobuhvatno rešenje za spajanje dve trase cevovoda, bez obzira na njihovu nesaosnost i ugaono odstupanje.

Navedena kombinacija proizvoda predstavlja ARMAS KONTAKT, jedinstvenu platformu za ostvarivanje veze cevovoda.