DN
Proizvodni opseg
0

BETA


Spojnice BETA se koriste za međusobnu vezu kod polietilenskih i PVC cevi. Ako povezuju dve polietilenske cevi imaju oznaku BETA-PE, dok u slučaju povezivanja dve PVC cevi imaju oznaki BETA-PVC.

Spojnice BETA nalaze široku primenu kod otklanjanja kvarova na PVC cevovodima i kao alternativa zupčastim spojnicama zahvaljujući svojim brojnim konstruktivnim prednostima.

Dodatna prednost spojnica BETA ogleda se u mogućnosti da se mala oštećenja na cevovodu reše korišćenjem samo jedne spojnice, na takav način što se iseče samo mali, oštećeni, deo cevi čime se omogućava da se kroz stvoreni otvor ubace delovi spojnice (pri čemu po pola spojnice ide sa svake strane otvora) i onda se prostim spajanjem delova spojnice izvršava popravka oštećenja cevi.