DN
Proizvodni opseg
0

PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP

PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP, proizvodnje ARMAS, je posebno dizajnirana i izrađena armatura za prirubničku vezu koja pokriva ugaono odstupanje između osa elemenata u spoju u intervalu od 0 do 6°.

Podešavanje osnog zakošenja se vrši trenutno i jednostavno, zakretanjem jedne polovine prstena u odnosu na drugu.

Izuzetna primena PPP se naročito ogleda u lakom rešavanju problema zakošenosti armature prilikom ugradnje, kada je često potrebno korigovati zakošenje koje je nastalo zbog nesavršenog postavljanja cevi u mreži.

PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP proizvodimo u opsegu od DN200 do DN1000, dok za cevovode manjih prečnika kao rešenje identične namene nudimo PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ.

Korišćenjem navedenih proizvoda uz VIŠEOSNI ADAPTERVA formira se ARMAS KONTAKT, jedinstvena platforma za ostvarivanje veze cevovoda.