ARMAS KONTAKT

ARMAS KONTAKT je rezultat višedecenijskog rada i predanosti u iznalaženju novih i inovativnih rešenja koja omogućavaju što lakšu i bržu montažu armature u cevovodnim sistemima.

Kao delovi koji formiraju ARMAS KONTAKT koriste se VIŠEOSNI ADAPTERVA i PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ ili PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP, a u zavisnosti od nazivnih prečnika cevovoda koji su u pitanju, njihovog međusobnog položaja i ostalih parametara na terenu.

Rešenje ARMAS KONTAKT omogućava spajanje dve trase cevovoda koje nisu saosne, a imaju i međusobno ugaono odstupanje. Kombinacija ova dva faktora se često dešava na terenu i predstavlja vrlo zahtevan problem, za koji smo na ovaj način našli veoma lako, brzo i efikasno rešenje.

Ideja pri montaži je da VIŠEOSNI ADAPTERVA reši problem nesaosnosti cevi, a da se međusobno ugaono odstupanje nadomesti koristeći PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ ili PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP. Na ovaj način se izrazito velika odstupanja u saosnosti i paralelnosti među cevovodima mogu lako, brzo i pouzdano rešiti, što čini ARMAS KONTAKT jedinstvenom platformom za ostvarivanje veze cevovoda.