DN
Proizvodni opseg
0

LONG EXTRA SPECIAL

Spojnice LONG EXTRA SPECIAL koriste se za saniranje kvara kada dolazi do pojave curenja na spoju uz postojanje oštećenja cevi, naglavka ili spojnice za vezu (”Dalma”, ”Vitlak”, ”Žibo” (”Gibault”), ”Beto”) uz zahtev da ne dođe do isključivanja vode.

Ugradnjom spojnice LONG EXTRA SPECIAL postojeća spojnica za vezu se ne uklanja, te tako nema sečenja cevi i isključivanja potrošača.

Ovakavim načinom montaže LONG EXTRA SPECIAL spojnica, otklanja se svaka mogućnost hidroudara (jer nema sečenja cevi prilikom ugradnje spojnice, pa nema ni mogućnosti ulaska vazduha u cev koji bi stvorio uslove za hidroudar), a prednost montaže bez isključivanja vode ogleda se u tome da posle montaže i puštanja u rad cevovoda nema zamućenja vode, kao ni isključivanja eventualnih potrošača tokom montaže.