DN
Proizvodni opseg
0

COMBI

Spojnice COMBI proistekle su iz želje kupaca da ostvare spajanje cevi različitog materijala i velike razlike u spoljašnjim prečnicima cevi.

Spojnice COMBI se koriste kada spojnicama sa uobičajenim opsezima prečnika nije moguće povezati cevi sa velikom razlikom spoljašnjih prečnika.

Po konstruktivnom rešenju, spojnice COMBI slične su spojnicama UNIVERSAL I generacije, s tom razlikom što nisu simetrične i što pokrivaju izrazito različite veličine prečnika na jednoj i drugoj strani. U priloženoj tabeli se mogu videti moguće kombinacije opsega prečnika pri povezivanju, kao i maksimalno odstupanje u veličini nazivnih prečnika koji se mogu povezati.

Kao specijalne proizvode, spojnice COMBI izađujemo na zahtev kupca.