MIKRO

Osnovna namena spojnica MIKRO je laka i jednostavna montaža i demontaža cevovodne armature u cevovodnim sistemima uz najmanju moguću ugradbenu dužinu.

ARMAS proizvodi čitavu lepezu montažno-demontažnih komada i spojnica, ali ono što izdvaja spojnice MIKRO je njihova ugradbena dužina, koja je svedena na minimalnu moguću meru, a da pri tome funkcionalnost nije ugrožena ni na koji način.

Ove spojnice imaju manju ugradbenu dužinu čak i od spojnica MDS, koje su do sada držale tu poziciju najkraćeg montažno-demontažnog komada u našem proizvodnom programu. Ovo spojnice MIKRO čini neprevaziđenim rešenjem pri montaži u ograničenom prostoru.

Dodatna inovativnost se ogleda u tome što se prilikom montaže ne koriste postojeće prirubnice za uspostavljanje veze, već spojnice MIKRO imaju svoj nezavisni sistem obezbeđivanja pouzdanog spoja, čime se dodatno olakšava i ubrzava montaža i demontaža elementa.