DN
Proizvodni opseg
0

LONG EXTRA

Spojnice LONG EXTRA koriste se za otklanjanje kvarova na cevima kada dođe do njihovog pucanja, ili kao zamena za postojeću spojnicu ukoliko je došlo do procurivanja na spoju.

Osnovne prednosti korišćenja spojnica LONG EXTRA sastoje se u sledećem:
– popravka kvara ostvaruje se bez sečenja cevi (za manja curenja i bez isključivanja vode);
– jednom spojnicom može da se otkloni kvar na bilo kojoj cevi istog nazivnog prečnika bez obzira na materijal cevi;
– dozvoljeno ugaono odstupanje cevi koje se spajaju je do 5°;
– koriste se za veće havarije (300-500 mm) u zavisnosti od nazivnog prečnika cevi;
– za otklanjanje jednog kvara dovoljna je jedna spojnica (a ne dve kao u slučaju kada se seče cev);
– ukoliko je došlo do oštećenja zaptivne površine cevi na mestu gde je bila ”Žibo” (”Gibault”), ”Vitlak”, ”Dalma” (ili neka druga) spojnica jednostavnom montažom LONG EXTRA spojnice otklanja se kvar, i to bez sečenja tog dela cevi, jer je rastojanje između zaptivača spojnice LONG EXTRA veće nego kod navedenih spojnica.

Kao unapređeno i posebno inovativno rešenje, nakon gotovo četvrt veka od prvobitnog predstavljanja ovih spojnica, izradili smo novi način zaptivanja kod spojnica EXTRA (i svih dalje izvedenih proizvoda zasnovanih na ovim spojnicama), o čemu možete videti više u odeljku EXTRA LINK ZAPTIVAČ.