DUO

Spojnice DUO se koriste za saniranje pucanja cevi bez sečenja cevi i bez isključivanja potrošača.

Po svojoj nameni su koncipirane kao alternativa spojnicama EXTRA, uz tu razliku da se sastoje iz samo dva dela koja se međusobno spajaju kako bi se otklonio kvar.

Navedeno omogućava da spojnice DUO imaju nižu cenu i dodatno bržu montažu.

Spojnice DUO se naročito preporučuju za ugradnju na manjim prečnicima.