DN
Proizvodni opseg
0

MDK

Osnovna namena spojnica MDK je laka i jednostavna montaža i demontaža cevovodne armature u cevovodnim sistemima.

S obzirom da je uloga montažno-demontažnih elemenata u cevovodinim sistemima jedino da obezbede laku i jednostavnu montažu i demontažu armature koja se ugrađuje, prirodno je da ovi elementi cevovodnih sistema budu što je moguće jednostavniji, lakši i jeftiniji, kako ne bi značajno uticali na veličinu investicionih ulaganja.

Spojnica MDK, proizvodnje ARMAS, predstavlja uobičajni montažno-demontažni komad sa tri prirubnice, za klasičnu montažu i demontažu cevovodne armature.