ARMAS UNIKATI

ARMAS UNIKATI je zbirni naziv za unikatne proizvode i rešenja koje smo imali prilike da osmislimo i proizvedemo tokom ovih decenija postojanja.

Većina ovih rešenja je napravljena samo jednom, i to za konkretni slučaj. Za razliku od mnogih naših proizvoda koji su svoj razvojni put pronašli kao unikati pravljeni da reše konkretan problem našim saradnicima i klijentima, ali su kasnije našli masovnu primenu i postali uobičajni deo našeg proizvodnog programa, proizvodi koji su ovde predstavljeni su rešili toliko specifične probleme na terenu da nije bilo prilike da se primene veći broj puta, ali smo se potrudili da svaki od njih ipak dobije svoj naziv, katalogizaciju i svoje mesto u trajnom nasleđu inovativnosti i izuzetnosti koje negujemo od 1998. godine.

Sve ovo naravno olakšava i može da ponudi ideju rešavanja problema onome ko bude imao uvid u navedeno u slučaju da ima isti ili sličan problem koji treba otkloniti.

Takođe, ovo pokazuje i da pored svih navedenih rešenja iz našeg proizvodnog programa, za naše saradnike i kupce uvek razvijamo i nova rešenja ukoliko postojeći proizvodi ne otklanjaju problem koji imaju, te da smo uvek tu da pomognemo.


ALFA SPECIAL ADAPTER

Ovim spojnicama (rađene su u paru) je uspešno otklonjeno ugaono odstupanje od čak 15° između dve trase cevovoda koje su spajane. Ovo je postignuto unikatnom konstrukcijom tela spojnice gde postoji ugao između ose prirubnice i ose ulaza cevi u spojnicu, i to međusobno zakošenje iznosi 7,5°. Na ovaj način je, koristeći dve spojnice sa navedenom osobinom, postignuto da se izuzetno veliko ugaono odstupanje prihvati i da se osigura siguran i trajan spoj.

LINK SPECIAL

Ovom spojnicom je uspešno rešen višegodišnji problem na brz i lak način, koristeći inovativnost proizvoda da se umetne u jako ograničen prostor i osigura pouzdano zaptivanje koristeći neke od postojećih delova veze. I to sve bez isključivanja vode i sečenja elementa u spoju.

LINK SPECIAL ADAPTER

Ovom spojnicom je uspešno rešen izuzetno složen prostorni problem koji je nastao na račvanju cevovoda DN500 od glavne trase cevovoda DN1000. Na tom mestu je došlo do oštećenja spoja i curenja vode u znatnoj količini. Koristeći speciljalno dizajniranu spojnicu kvar je uspešno rešen, bez sečenja cevi i isključivanja vode.

Spojnica je morala, pored rešavanja problema curenja, da obezbedi da se postigne sigurno fiksiranje na potrebnom mestu kako bi se otklanjanje curenja moglo trajno rešiti, što je omogućeno korišćenjem fiksera, dok je samo curenje rešeno pomoću specijalno dizajniranog aparata za pritezanje gume u spoju na račvi.

LONG EXTRA SPECIAL ADAPTER

Navedeno rešenje se može smatrati našim najinovativnijim i gotovo izvesno najsloženijim sa tačke komplikovanosti zatečenog problema koji je otklonjen.

U navedenom slučaju postojalo je ugaono odstupanje od 11° između cevi na mestu promene pravca cevovoda gde je došlo do procuiravanja. Pritisak pri kom je vršena montaža je bio 12 bar-a i nije bilo mogućnosti da se isti niti malo umanji.

Naše rešenje je bilo da se čitav problematičan spoj prekrije jednom spojnicom izrađenom iz delova (u ovom slučaju šest delova tela spojnice i još četiri pritezna dela).

Na ovaj način je kvar otklonjen, bez isključivanja vode i sečenja cevi, pri punim radnim uslovima cevovoda.