UNIVERSAL I generacija


Spojnice UNIVERSAL prve generacije su univerzalne spojnice za lom, pri čemu se spajaju cevi istog ili različitog materijala.

Ove spojnice se koriste za otklanjanje kvarova na cevima kada je naprslina tolike dužine da je neophodno sečenje cevi i umetanje novog dela.

Proizvodimo tri tipa ovih spojnica i to: UNIVERSAL, UNIVERSAL-C i UNIVERSAL-D. Sve karakteristike vezane za opseg prečnika koje su navedene za spojnice EXTRA, važe i za spojnice UNIVERSAL.

Važno je napomenuti da se pri izboru područja prečnika koje pokrivaju spojnice EXTRA i UNIVERSAL posebno vodilo računa da se popravke kvarova na azbestno-cementnim cevima tipa C i D rešavaju i umetanjem dela čelične, liveno-gvozdene ili plastične cevi, ukoliko nije moguće obezbediti odgovarajuću azbestno-cementnu cev, što je najčešće i slučaj.

U opsegu nazivnog prečnika od DN350 pa naviše dominantno se koriste spojnice UNIVERSAL I generacije, koja imaju nešto kraću ugradbenu dužinu, ali i manju masu, što predstavlja pogodnost zbog cene i manipulacije pri ugradnji, a pritom potpuna univerzalnost sa povećanjem nazivnog prečnika postaje manje bitna (mada ove spojnice i dalje pokrivaju širok opseg spoljašnjih dimenzija cevi po jednom nazivnom prečniku).

Dodatna prednost korišćenja spojnica UNIVERSAL I ogleda se u mogućnosti da se u slučajevima znatno ograničenog prostora za montažu ista izvrši na takav način što se iseče samo mali deo cevi kako bi se omogućilo da se kroz stvoreni otvor ubace delovi spojnice (pri čemu po pola spojnice ide sa svake strane otvora) i onda se prostim spajanjem delova spojnice izvršava popravka oštećenja cevi.