EXTRA LINK ZAPTIVAČ

EXTRA LINK ZAPTIVAČ je proizvod nastao nakon višegodišnjeg rada sa ciljem da se omogući još lakša montaža spojnica EXTRA (sa svim svojim derivatima: spojnicama LONG EXTRA, familijom proizvoda LONG EXTRA+, spojnicama LONG EXTRA SPECIAL i spojnicama LONG EXTRA ULTRA) i spojnica LINK (u svim svojim verzijama).

Naime, raniji način montaže je zahtevao da se zaptivač primarnog zaptivanja, koji se dobijao u traci, iseče na odgovarajuću meru cevi na mestu ugradnje. Ovo, iako ne preterano zahtevan posao, umelo je da stvori određene probleme manje iskusnim tehničkim licima, naročito pri ugradnji kod većih prečnika cevi. U takvim slučajevima moglo se desiti da se zaptivač iseče na nešto manju dužinu od potrebne, što bi kasnije moglo kompromitovati zaptivanje.

Da bi se izbegla svaka mogućnost navedenog, ARMAS je razvio specijalni uređaj koji omogućava da se zaptivač, koji se dobija kao deo spojnice spremne za montažu, sastoji iz već spremnih segmenta koji imaju specijalne ’’slagalica’’ ivice za međusobno uklapanje što im omogućava da se nedvosmisleno i jasno umetnu ili izbace po potrebi, čime se omogućava da zaptivač bude potpuno adekvatne dimenzije za ostvarivanje pouzdanog zaptivanja, bez potrebe za sečenjem prilikom procesa montaže.

Sam materijal, oblik i karakteristike zaptivača se nisu menjali u odnosu na već postojeće, sa proverenim višedecenijskim osobinama, već isključivo navedeni način spajanja koji predstavlja značajnu inovaciju i olakšava spajanje i postizanje sigurne veze zaptivača i cevi, što naravno garantuje i pouzdano zaptivanje.