DN
Proizvodni opseg
0

BETA-PE


Spojnice BETA-PE se koriste za međusobnu vezu polietilenskih cevi. Široku primenu nalaze kao alternativa zupčastim spojnicama zahvaljujući svojim konstruktivnim prednostima.

Osnovne prednosti korišćenja BETA-PE spojnica sastoje se u sledećem:
– prečnik nazubljenog prstena kojim se fiksira položaj polietilenske cevi je podesiv, tako da je moguće birati dubinu urezivanja prstena u zid cevi;
– zahvaljujući navedenoj konstrukciji prstena, prilikom montaže (bez obzira na veličinu spoljašnjeg prečnika cevi) nije potrebno nikakvo zagrevanje, a ni ovalnost cevi ne može da stvori probleme prilikom montaže;
– zaptivanje se ne ostvaruje na nazubljenom delu, već gumenim zaptivačem čiji je preklop podesiv;
– spoj je demontažan;
– može se koristiti i za popravku PE cevi usled pucanja na varu ili nekog drugog vida oštećenja i to sa jednom spojnicom;
– mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.