ALFA-PVC


Spojnice ALFA-PVC se koriste kao zamena za određene tipove fazonskih komada. Služe za vezu plastične cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.

Osnovne prednosti korišćenja ALFA-PVC spojnica sastoje se u sledećem:
– veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, za razliku od uobičajnih fazonskih komada kod kojih ovo nije slučaj;
– veličina preklopa, odnosno specifičnog pritiska zaptivača na cev je podesiva;
– širina zaptivača kod ALFA-PVC spojnica je značajno veća nego kod odgovarajućih fazonskih komada, što omogućava povećanje kontaktnog trenja između cevi i zaptivača, tako da je aksijalno pomeranje PVC cevi onemogućeno;
– mogućnost korišćenja spojnice kao montažno-demontažne prirubnice prilikom ugradnje zatvarača na cevovod;
– mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.