ALFA-PVC II generacija


Spojnice ALFA II generacije su unapređena verzija spojnica ALFA I generacije, uz glavnu prednost da su potpuno univerzalne, tj. povezuju prirubnicu sa ma kojom cevi istog nazivnog prečnika.

Spojnice ALFA II generacije imaju veoma širok opseg prečnika koje pokriva jedna spojnica.

Spojnice ALFA II izrađuju se međusobno istovetno za sve materijale i tipove cevi koje pokrivaju spojnice ALFA I generacije. Razlika postoji kod spojnice ALFA-PE II generacije koja ima gumeni zaptivač sa nazubljenim segmentima, kao što je to slučaj i u prvoj generaciji. Takođe, proizvodimo i ALFA-PVC II generacije koje su znatno olakšane, ali se koriste samo za PVC cevi, slično kao i kod prve generacije.

Spojnice ALFA II generacije su deo ARMAS SISTEM-a.