ALFA-PE


Spojnice ALFA-PE se koriste kao veza između prirubnice čelične ili liveno-gvozdene cevi i cevi od polietilena. Korišćenje ove spojnice je veoma rasprostranjeno zahvaljujući brojnim prednostima.

Osnovne prednosti korišćenja ALFA-PE spojnica sastoje se u sledećem:
– prečnik nazubljenog prstena kojim se fiksira položaj polietilenske cevi je podesiv, tako da je moguće birati dubinu urezivanja prstena u zid cevi;
– zahvaljujući navedenoj konstrukciji prstena, prilikom montaže (bez obzira na veličinu spoljašnjeg prečnika cevi) nije potrebno nikakvo zagrevanje, a ni ovalnost cevi ne može da stvori probleme prilikom montaže;
– zaptivanje se ne ostvaruje na nazubljenom delu, već gumenim zaptivačem čiji je preklop podesiv;
– spoj je demontažan;
– mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.