ALFA I generacija


Spojnice ALFA služe za vezu određene cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.

Neke od osnovnih prednosti korišćenja spojnica ALFA su:
– veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, sa dubokim ulazom cevi u spojnicu čime se ostvaruje sigurna veza;
– specijalno konstruisani masivni zaptivači koji omogućavaju pouzdano zaptivanje i prihvataju moguća ugaona odstupanja cevi na mestu spoja;
– mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.

Spojnice ALFA I generacije se izrađuju posebno za različite materijale i tipove cevi, te imamo sledeće oznake:
AC – za azbestno-cementne cevi;
Č – za čelične cevi;
LG – za liveno-gvozdene cevi;
PE – za polietilenske cevi;
PES – za poliesterske cevi;|
PVC – za cevi od PVC-a.

Tokom svog životnog veka su doživele svoju narednu iteraciju, u vidu spojnica ALFA II generacije, ali se i dalje dominatno koriste i proizvode za prečnike u opsegu od DN350 pa naviše, zahvaljujući svojoj masivnosti i pouzdanosti,  a i usled okolnosti da sa povećanjem nazivnog prečnika cevi univerzalnost postaje manje bitna karakteristika.