ALFA-PES


Spojnice ALFA-PES se koriste kao zamena za određene tipove fazonskih komada. Služe za vezu poliesterske cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.

Osnovne prednosti korišćenja ALFA-PES spojnica sastoje se u sledećem:
– veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, za razliku od uobičajnih fazonskih komada kod kojih ovo nije slučaj;
– mogućnost korišćenja spojnice kao montažno-demontažne prirubnice prilikom ugradnje zatvarača na cevovod.