ALFA-PE II generacija


Spojnice ALFA-PE II generacije služe za povezivanje polietilenskih cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi. Zaptivači ovih spojnica poseduju fiksere inkorporirane u telo zaptivača, što omogućava pouzdanu vezu i sprečava aksijalno pomeranje na mestu spoja.

Spojnice ALFA-PE II generacije se izvode u dve podvarijante, jedna je standardne ugradbene dužine (u skladu sa dužinama klasičnih spojnica ALFA II generacije), dok postoji i kraća varijanta, koja takođe omogućava sigurnu vezu (po pristupačnijoj ceni) ali uz nešto plići ulazak cevi u kućište spojnice. Uslovi ugradnje, eksploatacije i finansijske konstrukcije diktiraju izbor između navedenih opcija.