ALFA-Č


Spojnice ALFA-Č se koriste kao zamena za određene tipove fazonskih komada. Služe za za vezu čelične cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.

Osnovne prednosti korišćenja ALFA-Č spojnica sastoje se u sledećem:
– veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, za razliku od uobičajnih fazonskihkomada kod kojih ovo nije slučaj;
– mogućnost korišćenja spojnice kao montažno-demontažne prirubnice prilikom ugradnje zatvarača na cevovod.