DN
Proizvodni opseg
0

LONG EXTRA-P45/P45


Spojnice LONG EXTRA-P45/P45 koriste se za  priključenje dve sekundarne vodovodne mreže na istom čvornom mestu, pri čemu primarna vodovodna mreža može biti već postojeća koja je u eksploataciji ili novoformirana koja se izgrađuje zajedno sa sekundarnom.

Spojnica LONG EXTRA-P45/P45 zamenjuje u ugradnji fazonski komad i E-komade pri čemu se ugradnja ostvaruje bez sečenja cevi i u određenim uslovima čak i bez isključivanja vode.

Osnovne prednosti korišćenja spojnica LONG EXTRA-P45/P45 ogledaju se upravo u tome što se prilikom ugradnje ne seče cev primarne mreže, što formiranje priključka, tj. ugradnju spojnice čini jednostavnom, brzom i lakom.

Ovakavim načinom montaže otklanja se svaka mogućnost hidroudara (jer nema sečenja cevi prilikom ugradnje spojnice, pa nema ni mogućnosti ulaska vazduha u cev koji bi stvorio uslove za hidroudar), a prednost montaže bez isključivanja vode ogleda se u tome da posle montaže i puštanja u rad cevovoda nema zamućenja vode, kao ni isključivanja eventualnih potrošača tokom montaže.

Spojnice LONG EXTRA-P45/P45 su deo ARMAS SISTEM-a.