DN
Proizvodni opseg
0

ALFA


Spojnice ALFA služe za vezu određene cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.

Na osnovu svog konstruktivnog rešenja i razvojnog puta svrstane su u dve generacije: prvu (I) i drugu (II). Osnovna razlika između ove dve generacije se ogleda u tome što su spojnice ALFA II generacije potpuno univerzalne, tj. povezuju prirubnicu sa bilo kojom cevi istog nazivnog prečnika, uz zadržavanje suštinskih prednosti korišćenja spojnica ALFA I generacije.

Neke od osnovnih prednosti korišćenja spojnica ALFA su:
– veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, sa dubokim ulazom cevi u spojnicu čime se ostvaruje sigurna veza;
– specijalno konstruisani masivni zaptivači koji omogućavaju pouzdano zaptivanje i prihvataju moguća ugaona odstupanja cevi na mestu spoja;
– mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.

Spojnice ALFA I generacije se izrađuju posebno za različite materijale i tipove cevi, te imamo sledeće oznake:
AC – za azbestno-cementne cevi;
Č – za čelične cevi;
LG – za liveno-gvozdene cevi;
PE – za polietilenske cevi;
PES – za poliesterske cevi;
PVC – za cevi od PVC-a.

Kao izuzetno provereno rešenje, spojnice ALFA I generacije se i dalje proizvode u opsegu od DN350 pa naviše, naročito iz razloga što sa povećanjem nazivnog prečnika cevi univerzalnost postaje manje bitna.

Spojnice ALFA II generacije se izrađuju međusobno istovetno za sve materijale i tipove cevi koje pokrivaju spojnice iz prve generacije. Razlika postoji kod spojnice ALFA-PE II generacije koja ima gumeni zaptivač sa nazubljenim segmentima, kao što je to slučaj i u prvoj generaciji. Spojnice ALFA II generacije imaju mnogo širi opseg prečnika koje pokriva jedna spojnica tj. potpuno su univerzalne i obuhvataju sve vrste cevi istog nazivnog prečnika, čak i neobrađeni prečnik azbestno-cementnih cevi klase D, što je izuzetna retkost.

Spojnice ALFA II generacije su deo ARMAS SISTEM-a.